SaiVeda > Mantras > Tuto

Taittirīya Upaniṣhat

3. Bhṛguvallī

Audio Part II → V

Tuto

Part I     Part II     Part III
Part IV     Part V    Part VI

Part I

I.1

→ tuto 

top ↑

Part II

II.1

II.2

II.3

II.4

II.5

II.6

II.1 → II.6

top ↑

Part III

III.1

III.2

III.1 → III.2

III.3

III.4

III.5

III.6

III.3 → III.6

III.7

III.8

III.7 → III.8

III.9

III.10

III.11

III.12

III.9 → III.12

III.13

III.14

III.13 → III.14

III.15

III.16

III.17

III.18

III.15 → III.18

III.19

III.20

III.19 → III.20

III.21

III.22

III.23

III.24

III.21 → III.24

III.25

III.26

III.25 → III.26

III.27

III.28

III.29

III.27 → III.29

top ↑

Part IV

IV.1

IV.2

IV.3

IV.1 → IV.3

IV.4

IV.5

IV.4 → IV.5

IV.6

IV.7

IV.8

IV.6 → IV.8

IV.9

IV.10

IV.9 → IV.10

IV.11

IV.12

IV.11 → IV.12

IV.13

IV.14

IV.13 → IV.14

top ↑

Part V

V.1

V.2

V.3

V.4

V.5

V.1 → V.5

V.6

V.7

V.8

V.9

V.10

V.6 → V.10

V.11

V.12

V.13

V.14

V.15

V.11 → V.15

V.16

V.17

V.18

V.19

V.20

V.16 → V.20

V.21

V.22

V.21 → V.22

V.23

V.24

V.25

V.23 → V.25

V.26

V.27

V.28

V.29

V.26 → V.29

V.30

V.31

V.32

V.30 → V.32

top ↑

Part VI

VI.1

→ tuto 

top ↑


* * *